Hệ thống phân tích phân bón (NPK) tự động

Hệ thống phân tích phân bón (NPK) tự động

Gọi ngay: 0932891166
0₫
Thương hiệu Skalar
Mã SP

Chính sách bán hàng

- Hệ thống phân tích tự động SAN++ đã được chứng minh là thiết bị phân tích phân bón đáng tin cậy nhất hiện nay. Nó cho phép phân tích nhanh với độ chính xác cao và tiết kiệm dựa trên phương pháp phân tích dòng liên tục (CFA).
- Hệ thống được trang bị sẵn để phân tích đồng thời các chỉ tiêu Ammonia, Phốt phát, Kali (NPK) và Ure trong phân bón hay đất. Ngoài phân tích phân bón npk , hệ thống cũng có thể được mở rộng để phân tích các thành phân khác như: Boron, Kẽm, Sulphat, vv…

- Bộ đưa mẫu tự động với 50 vị trí cho cốc mẫu 3.5ml (hoặc 8ml).
- Năng suất phân tích lên tới 30 mẫu/giờ.
- Độ tái lặp phân tích (CV) < 1%.

Chỉ tiêu ammonia
- Ammonia được phân tích dựa trên phản ứng Berthelot, ammonia được phản ứng với sodium salicylate để tạo thành 5-aminosalicylate, sau đó lại bị oxy hóa bằng sodium hypochlorite tạo phức có mầu xanh lá cây và xác định tại bước sóng 660nm.
- Khoảng đo ammonia: 10 - 1000 mg N/lít.
Chỉ tiêu phốt phát
- Phốt phát được phân tích dựa trên phản ứng với thuốc thử molybdovanadate để tạo thành phức có mầu vàng và xác định tại bước sóng 420nm theo tiêu chuẩn AOAC.
- Khoảng đo phốt phát: 10 - 2000 mg P2O5/lít.

Chỉ tiêu kali
- Kali được phân tích theo phương pháp quang kế ngọn lửa.
- Khoảng đo Kali: 25 - 1250 mg K2O/lít.

Chỉ tiêu ure
- Ure được phân tích dựa phản ứng với p-dimethylamino benzaldehyde để tạo thành phức có mầu vàng và xác định tại bước sóng 440nm.
- Khoảng đo Ure: 10 - 1500 mg N/lít.

Xem thêm hệ thống phân tích Malt tự động.